Door het bestuur van de stichting werd in 2019 3 maal vergaderd, waarvan 1 bijeenkomst in aanwezigheid van de Raad van Toezicht.

In de vergaderingen werden de aanvragen behandeld van diverse stichtingen. De aanvragen werden getoetst aan de criteria in de statuten van de stichting.

In de vergadering met de Raad van Toezicht werden de financiële jaarstukken behandeld en mede door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Door de voorzitter en de penningmeester werd een aantal locaties van stichtingen, die een aanvraag voor ondersteuning hadden ingediend, bezocht met als doel vast te stellen of de betreffende stichting aan de criteria voor ondersteuning voldeed.

Door de stichting werden negen stichtingen financieel ondersteund. In het financiële jaarverslag zijn deze vermeld met het toegezegde bedrag.

De secretaris
K. Procee