De Adolphina Swijterstichting is ontstaan uit de nalatenschap van mevrouw Swijter, die in haar testament, middels daarin opgenomen statuten,
kwam tot de oprichting van de stichting met als doel hulpverlening aan het dier in nood, in de meest uitgebreide zin van het woord.