BELEIDSPLAN 2023 – 2028

De Adolphina Swijter Stichting werd opgericht op 24 november 1999 en is vernoemd naar de stichtster mevrouw Diena Adolphina Anna Cornelia Hoogenstraaten – Swijter In haar testament heeft zij bepaald dat na haar overlijden een stichting met haar naam de verzorging en hulpverlening aan het noodlijdende dier, in de meest ruime zin van het woord tot doel diende te hebben.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
J. Th. L. Papeveld, voorzitter
K. Procee, secretaris
R. Klooster, penningmeester
G. Fränkel

In het najaar van 1999 is de Adolphina Swijter Stichting haar werk gestart.

Door de Adolphina Swijter Stichting worden instellingen gesteund, die voldoen aan de criteria genoemd in de statuten van de stichting.

Aanvragen voor steun dienen te worden gericht aan de secretaris, waarna in het bestuur een besluit wordt genomen over het wel of niet honoreren van de aanvraag.
In de jaarlijkse vergadering wordt het gevoerde beleid geëvalueerd.

Door de penningmeester wordt in die vergadering het financiële verslag van het afgelopen boekjaar besproken en door het bestuur wordt dit verslag goedgekeurd.

Het financieel verslag wordt jaarlijks opgemaakt door een onafhankelijk administratiekantoor.

De secretaris

 

K. Procee